Úvod | O mně | Kontakt 

Martina Čefelínová

O psychoterapii

Martina Čefelínová, terapeutka
Pracuji na základě humanistického psychoterapeutického přístupu PCA. Ten je založen na respektu k jedinečnosti každého člověka a jeho života, na důvěře ve schopnosti v sebeporozumění a ve vlastní životní kompetence (rogersovská psychoterapie).
Nezastávám roli experta, ale spíše vnímavého průvodce.

Základem terapie je vztah mezi terapeutem a klientem, vytvářející bezpečné prostředí, ve kterém může klient vyjádřit své pocity a potřeby. Jejich bezpečné vyjádření a prožití vede člověka k většímu porozumění a přijetí, k novému náhledu na sebe i své problémy, umožňuje mu hledat nové postoje a řešení.

Terapie může pomoci všude tam, kde se potýkáme s problémy, úzkostmi a obavami: při potížích spojených s vlastními pocity úzkosti, hněvu, nedostatečnosti, v mezilidských vztazích – partnerských, rodinných, vztazích mezi rodičem a dítětem, pracovních vztazích, při obtížích spojených s mateřstvím, při zátěži dané těžkou životní situací – úmrtí, rozvod, vážná nemoc, při psychosomatických potížích. Všude tam, kde člověk cítí potřebu podpory, přijetí a pomoci.


Vzdělání:

  • UK Praha
  • Psychoterapie a poradenství zaměřené na klienta,
    základní výcvik, Český institut pro přístup zaměřený na člověka (PCA), Brno
  • Psychoterapie a poradenství zaměřené na klienta,
    supervizní blok, Český institut pro přístup zaměřený na člověka (PCA), Brno
  • Sebezkušenostní psychoterapie
  • Výcvik supervizorů, Český institut pro přístup zaměřený na člověka (PCA), Brno